Lidhjet e dobishme

Currency converter

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac Evropski-PROGRESBudzetTaksesms%20parkinguspec-pistaljka_lat


 

17.10.2016

Vendim mbi shpalljen e njoftimit publik për dhënien me qira dhe përdorim të tokës bujqësore

Vendim mbi shpalljen e njoftimit publik për dhënien me qira dhe përdorim të tokës bujqësore

Vendim mbi shpalljen e njoftimit publik për dhënien me qira dhe përdorim të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në komunën e Bujanocit.

Gjej më shumë
10.10.2016

Konvokohet seanca e pestë e KK të Bujanocit më datë 12.10.2016

Konvokohet seanca e pestë e KK të Bujanocit më datë 12.10.2016

Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit komunal të Bujanocit me fillim prej orës 10.00

Gjej më shumë
06.09.2016

Konkurs për ndarjen e mjeteve për subvencionim e subjekteve ekonomike në pronësi private për 2016

Konkurs për ndarjen e mjeteve për subvencionim e subjekteve ekonomike në pronësi private për 2016

Konkurs për ndarjen e mjeteve për subvencionimin e subjekteve ekonomike në pronësi shtetërore në vitin 2016 në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës

Gjej më shumë
02.09.2016

Thirrje publike për realizimin e të drejtës së shfrytëzimit pa kompenzim të tokës bujqësore

Thirrje publike për realizimin e të drejtës së shfrytëzimit pa kompenzim të tokës bujqësore

Thirrje publike për realizimin e të drejtës së shfrytëzimit pa kompensim të tokës bujqësore në pronësi shtetërore në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2017

Gjej më shumë
02.09.2016

Thirrje publike për ta dëshmuar të drejtën e përparësisë së qirasë në tokën bujqësore

Thirrje publike për ta dëshmuar të drejtën e përparësisë së qirasë në tokën bujqësore

Thirrje publike për ta dëshmuar të drejtën e përparësisë së qirasë në tokën bujqësore në pronësi të shtetit në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2017

Gjej më shumë

KOHË[weather.com]

Anketë[arkivi]

Buletini

Nëse Ju dëshironi të merrni informacion nga na shkruani e-mail juaj:

The site development is sponsored by the U.S. Agency for International Development

National Alliance for Local Economic Development 

progress